Là một người tiêu dùng, chắc hẳn rằng ai cũng mong muốn mua được một sản phẩm chất lượng,