Hồ Kivu Hồ Kivu: Đây là một hồ nước lớn nhất ở Châu Phi ló tọa lạc ở giữa